#bekutomy

Współpracę nad aplikacją #bekuToMy rozpoczęliśmy w listopadzie 2021 roku. Klient bekuplast S.A. zgłosił się do nas we wrześniu 2021 roku z chęcią stworzenia aplikacji mobilnej do komunikacji wewnętrznej, w szczególności z pracownikami produkcyjnymi. Celem aplikacji ma być usprawnienie przepływu informacji w firmie.

PROBLEM

Dlaczego nawiązaliśmy współpracę?

W firmie bekuplast S.A. dużą część pracowników stanowią pracownicy produkcyjni, którzy na co dzień nie pracują przed komputerem i jednocześnie nie mają bieżącego dostępu do informacji firmowych. Aplikacja miała ułatwić komunikację wewnętrzną, a także zwiększyć motywację i integrację pracowników przez zastosowanie quizów, konkursów i ankiet.  

Szczegóły rozwiązania

Aplikacje mobilne wyświetlają ogłoszenia dodawane przez pracowników obsługujących panel administracyjny. Każde ogłoszenie może zawierać zdjęcia oraz filmy. Dodatkowo pod każdym wpisem wszyscy użytkownicy mogą dodawać komentarze. Żeby użytkownik mógł skorzystać z aplikacji, jego profil musi zostać najpierw zatwierdzony przez administrację aplikacji.
Dodatkowe typy wpisów dostępne w aplikacji to ankiety, quizy oraz konkursy. Zaznaczane opcje są widoczne w panelu administracyjnym. W celu zwiększenia zaangażowania pracowników został zastosowany mechanizm powiadomień PUSH informujący o każdym nowym ogłoszeniu w aplikacji.

Aplikacja HR
Aplikacja do komunikacji wewnętrznej w firmie

Efekty pracy – co zyskał nasz Klient?

Efektem współpracy jest stworzenie aplikacji mobilnej z panelem administracyjnym uruchamianym w przeglądarce internetowej. Korzyści dla klienta z takiej aplikacji to m. in. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej, przyśpieszenie przepływu informacji, zwiększenie zaangażowania pracowników przez zastosowanie powiadomień PUSH, redukcja papieru przez przekazywanie informacji w formie elektronicznej.

Technologia

Aplikacja działa w modelu subskrypcyjnym i jej celem Wymaganiem było stworzenie aplikacji mobilnych, z których docelowo mieli korzystać pracownicy firmy. Oczywistym wymogiem było, aby aplikacja była dostępna na oba wiodące systemy mobilne – Android oraz iOS. Dodatkowo do obsługi aplikacji miał zostać stworzony panel administracyjny, z którego poziomu pracownicy HR będą mogli publikować ogłoszenia dla pracowników firmy. Zarekomendowaliśmy wybór technologii Flutter, dzięki której tworząc jedną bazę kodu stworzyliśmy aplikacje mobilne na oba systemy operacyjne. Do stworzenia panelu administracyjnego zastosowaliśmy technologię Python/Django.

Aplikacja bekutomy

Technologie

Użyte w projekcie


Jak możemy Ci pomóc?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z nami i porozmawiaj o projekcie, który chcesz zrealizować!